Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/1468/2019, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2019 (ref. BDNS 457874)

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2019.


Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions, les associacions i les comunitats de béns, amb domicili social a Catalunya, així com les empreses, siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.


Termini presentació de sol·licituds:

El període per presentar les sol·licituds és del 4 al 19 de juny del 2019.


Data publicació:

DOGC  núm. 7888, de 3 de juny de 2019.


Òrgan gestor:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.