Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/1195/2020, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l'any 2020 (ref. BDNS 508056)

Objecte:

Obrir la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l'any 2020 (CLT042).

Bases específiques de subvencions per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional


Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya.

No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.


Termini presentació de sol·licituds:

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 22 de juny de 2020.


Data publicació:

DOGC núm.8147, de 4 de juny de 2020.


Òrgan gestor:

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL