Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions

Objecte:

Regular les diferents modalitats de justificació de les subvencions que concedeix l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les seves entitats autònomes i la resta de les entitats del Sector Públic de l'Administració de la Generalitat.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6890, d'11 de juny de 2015.