Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: ORDRE TSF/121/2020, de 10 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir els Premis de Civisme del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Objecte:

S'aproven les bases generals i específiques que han de regir els Premis de Civisme del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els Premis de Civisme tenen com a objectiu estimular i premiar accions, treballs, innovacions, entitats i persones que, des d'àmbits professionals i franges d'edat ben diferents, tractin el civisme o proposin reflexions, actuacions i millores al seu entorn. El conjunt de les set modalitats dels Premis de Civisme, amb la diversitat de categories que ofereixen, pretén arribar a un espectre social al més ampli possible.


Beneficiaris:

Els Premis de Civisme tenen com a destinatàries les persones físiques de més de 18 anys, així com les persones jurídiques i els ens locals que compleixin el que disposa l'apartat 5 de les bases generals.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent convocactòria.

En el cas dels ens locals i altres departaments o sector públic de la Generalitat de Catalunya, el formulari de sol·licitud i la documentació s'han de presentar per via electrònica mitjançant l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).


Data publicació:

DOGC núm. 8177, de 15 de juliol de 2020.