Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 50/2005, pel qual es desplega la Llei 4/2004, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, i de modificació Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes

Decripció Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes .

Objecte: Aquest Decret desenvolupa i concreta determinades disposicions de la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats amb incidència ambiental a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, establint, entre d'altres, les activitats subjectes al procés d'adequació, la documentació que s'ha de presentar a l'Administració, el procediment administratiu aplicable i el Programa esglaonat d'adequació. Igualment, es modifiquen determinats preceptes del Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes per tal d'harmonitzar el seu contingut amb l'esmentada Llei 3/1998.

Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 4353, de 31 de març de 2005.

( Podeu anar al DOGC esmentat a través de l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa )