Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació:Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres

Objecte: Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2008 es presenta aquesta Llei de mesures fiscals i financeres, que incorpora els preceptes que, amb vocació de permanència, es relacionen directament amb l'ingrés i la despesa de la Generalitat. Aquesta Llei modifica, entre altres, les normes següents:

- el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya;

- la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats amb incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental; i

- la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Data que entra en vigorEl dia 1 de gener de 2008.

Publicació oficial: DOGC núm. 5038, 31 de desembre de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)