Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Anul·lat] Legislació: DECRET 82/2005, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenament per protegir el medi nocturn

(Aquest Decret ha estat declarat nul de ple dret per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 7 de desembre de 2007)

 

Descripció: DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Objecte: L'objecte d'aquest reglament és regular les característiques de les instal·lacions i els aparells d'il·luminació d'acord amb els criteris que estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Aquest reglament té per finalitat regular la implantació de sistemes d'il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir el màxim possible la claror natural del cel, evitar la contaminació lluminosa i prevenir els efectes nocius sobre els espais naturals i l'entorn urbà, i globalment millorar l'eficiència del procés que comporti l'estalvi d'energia i de recursos naturals. L'abast d'aquest Decret és d'aplicació a les instal·lacions d'il·luminació exterior i interior de titularitat pública i privada, pel que fa a la contaminació lluminosa que poden produir.

Data que entre en vigor: L'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 4378, de 5 de maig de 2005.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Així mateix trobareu l'enllaç a la Llei 6/2001 i a la resolució per la qual es dóna publicitat a la STJC que el declara nul de ple dret).