Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior

Objecte:

El foment de la realització d'actuacions d'adequació de la il·luminació exterior existent a las prescripcions de la normativa de prevenció de la contaminació lumínica.


Beneficiaris:

Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals. També poden ser persones beneficiàries els consells comarcals que tinguin encomanada pels ajuntaments o entitats municipals descentralitzades de la seva comarca, mitjançant un instrument vàlid en dret, la gestió i l'execució de l'actuació subvencionable i, en el cas que s'atorgui la subvenció, el seu cobrament.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8, és el que, a aquest efecte, estableixi la convocatòria corresponent.


Data publicació:

DOGC núm. 6894, de 17 de juny de 2015.


Òrgan gestor:

Departament de Territori i Sostenibilitat.