Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre PRE/337/2005, reguladora de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis

Descripció: CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis

Objecte: Es publica la correcció d'errades de l'Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis.

Data que entra en vigor: El dia 16 de gener de 2006.

Publicació oficial: DOGC núm 4551, de 16 de gener de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)