Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, que aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Código Técnico de la Edificación

 

 

Descricpció: Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Objecte: Millorar la qualitat de l'edificació i promoure la innovació i la sostenibilitat.

Data d'entrada en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 254, de 23 d'octubre de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)