Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucción 12/2007, de 25 de octubre, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 96.2 de la LOREG, relativo a las alteraciones en las papeletas de votación invalidantes del voto emitido por el elector

 

Descripció: Instrucción 12/2007, de 25 de octubre, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación del apartado 2 del artículo 96 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, relativo a las alteraciones en las papeletas de votación invalidantes del voto emitido por el elector.

Objecte: Interpretar l'article 96 apartat 2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, relatiu a les alteracions a les paperetes de votació invalidants del vot emès per l'elector.

Data d'entrada en vigor: Als 20 dies de la seva publicació.

Publicació oficial: BOE núm. 263, de 2 de novembre de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa, així com la Llei Orgànica del Règim Electoral General, a les fitxes relacionades.)