Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucción 1/2010, de 9 de septiembre, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación del artículo 44.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en lo relativo a la constitución de coaliciones electorales

Descripció: Instrucció 1/2010, de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de l'artícle 44.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General en allò relatiu a la constitució de coalicions electorals.

Objecte: Aquesta Instrucció es dicta per unificar els criteris interpretatius de les Juntes Electorals Provincials i de la Comunitat Autònoma en l'aplicació de la normativa electoral.

Publicació oficial: BOE núm 226, de 17 de setembre de 2010.

 

 

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)