Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido

Objecte: Aquesta Llei té per objecte prevenir, vigilar i reduir la contaminació acústica, per evitar i reduir els danys que d'aquesta puguin derivar-se per la salut humana, els béns o el medi ambient. Aquesta llei, que és en la seva major part de caràcter bàsic, obliga als ajuntaments a aprovar ordenances en relació amb les matèries objecte de la llei, així com, a adaptar les ordenances vigents i el planejament urbanístic a les disposicions d'aquesta llei i les seves normes de desenvolupament. A la Disposició Addicional Primera s'estableix el calendari d'aplicació de la llei en relació a l'aprovació dels mapes sònics i els plans d'acció en matèria de contaminació acústica.

Data que entra en vigor: 20 dies a comptar des de la seva publicació en el BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003.

( Podeu anar al BOE esmentat a través de l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa )