Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: INSTRUCCIÓN 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras

Objecte: Aquesta Instrucció té per objecte regular el tractament de les dades personals amb finalitats de vigilància mitjançant sistemes de càmares o videocàmares.

Aquesta instrucció imposa l'obligació (article 3) de col·locar, en les zones videovigilades, el distintiu informatiu visible dient: "ZONA VIDEOVIGILADA" i identificar el responsable davant qui exercitar els drets de totes les persones en matèria de protecció de dades (usualment és l'alcalde).

A la web de l'Agencia estatal de Protección de Datos (https://www.agpd.es/index.php?idSeccion=612), ja està disponible el model de distintiu, que podeu emplenar i imprimir.

Data que entra en vigorL'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 296, de 12 de desembre de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa, així com, un resum de la norma. Norma inclosa a la Reunió trimestral per comarques de febrer de 2007.)