Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les Administracions públiques de Catalunya

Objecte: L'objecte d'aquest Decret és regular els criteris de valoració dels coneixements del català i de l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Data que entra en vigor: Als 20 dies de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 3660, de 19 de juny de 2002.

 

Observacions:

L'Ordre PDA/223/2019, de 16 de desembre, de modificació de l'annex del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, modifica els apartats A.I.1 i A.II.1 de l'annex del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya (Publicació oficial: DOGC núm. 8025, de 17 de desembre de 2019)