Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ GAP/1073/2009, de 15 d'abril, que dóna publicitat a les compensacions econòmiques que el Departament de Governació i Administracions Públiques ha concedit l'any 2008 als ajuntaments de Catalunya per retribuir càrrecs electes locals

 

Objecte: Fer pública la relació d'ajuntaments que han rebut compensacions econòmiques per retribuir càrrecs electes locals d'acord amb les resolucions de 25 de setembre, de 29 d'octubre i d'1 de desembre de 2008.

Data d'entrada en vigor: El dia de la seva publicació al DOGC

Publicació: DOGC núm. 5367, de 27 d'abril de 2009
 

 (Podeu trobar la Resolució a la zona d'informació annexa)