Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[derogada] Legislació: Llei 5/2002, de 19 d'abril, de la creació de l'Agència Catalana de Protecció de Dades

(Aquesta llei està derogada per la llei Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades).

 

Objecte: Es crea l'Agència Catalana de Protecció de Dades, amb l'objecte de vetllar pel respecte dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels  ciutadans en tot allò que concerneix les operacions fetes mitjançant processos automatizats o manuals de dades personals, i se'n regulen les competències i funcions que se li encomanen.

Data que entra en vigor: L'endemà d'haver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 3625 de 29 d'Abril de 2002

( Podeu trobar la llei sencera a través de l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa )