Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica

Objecte: El present reial decret té per objecte regular l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat establert en l'article 42 de la Llei 11/2007, de 22 de juny.

L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat comprendrà els criteris i recomanacions de seguretat, normalització i conservació de la informació, dels formats i de les aplicacions que s'hauran de tenirs en compte per les Administracions públiques per assegurar un adequat nivell d'interoperabilitat organitzativa, semàntica i tècnica de les dades, informacions i serveis que gestionin en l'exercici de les seves competències i per evitar la discriminació als ciutadans per raó de la seva elecció tecnològica.

Data d'entrada en vigor: Aquest Reial decret entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 25, de 29 de gener de 2010

(Trobareu l'enllaç a la norma a la zona d'informació annexa).