Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació:Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica

Objecte: El present reial decret té per objecte regular l'Esquema Nacional de Seguretat establert en l'article 42 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, i determinar la política de seguretat que s'ha d'aplicar en la utilització dels mitjans electrònics als quals es refereix la citada llei.

L'Esquema Nacional de Seguretat està constituït pels principis bàsics i requisits mínims requerits per a una protecció adequada de la informació. Serà aplicat per les Administracions públiques per assegurar l'accés, integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat, i conservació de les dades, informacions i serveis utilitzats en mitjans electrònics que gestionin en l'exercici de les seves competències.

Data d'entrada en vigor: Aquest Reial decret entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 25, de 29 de gener de 2010.

(Trobareu l'enllaç a la norma a la zona d'informació annexa).