Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: LLEI 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Objecte: L'objecte d'aquesta llei és regular:
a) L'ús dels mitjans electrònics en les actuacions del sector públic de Catalunya.
b) L'ús dels mitjans electrònics en les relacions entre les entitats del sector públic i els ciutadans a Catalunya.
c) La definició dels instruments per a desenvolupar i fomentar la relació entre les entitats i els organismes que conformen el sector públic de Catalunya, i entre aquests i els ciutadans, per mitjans electrònics.
d) La concreció del model català d'administració electrònica entre les entitats
del sector públic de Catalunya.

Data que entra en vigor:  Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5687, de 6 d'agost de 2010.

(Trobareu l'enllaç a la Llei a la zona d'informació annexa.)