Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDRE INT/23/2013, d'1 de febrer, per la qual s'estableix el contingut del certificat acreditatiu de l'acte de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i els supòsits que estan exceptuats de l'acte de comprovació

Objecte: Establir, de conformitat amb l'apartat 5 de l'article 25 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, els supòsits que estan exceptuats, en tot cas, de l'acte de comprovació.

Data d'entrada en vigor: Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 6316, de 15 de febrer de 2013.

 

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa. Així mateix podeu trobar com a fitxa relacionada la Llei 3/2010