Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Recordatori en relació amb l'aplicació de l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics autoritzats

Objecte:

Tal i com disposa la DT Primera de l'Ordre VIV/561/2010: En relació amb els espais públics urbanitzats ja existents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, els continguts del Document tècnic seran d'aplicació a partir de l'1 de gener de l'any 2019, en aquells que siguin susceptibles d'ajustaments raonables, mitjançant les modificacions i adaptacions que siguin necessàries i adequades i que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda.