Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

Objecte: Es corregeixen les errades detectades al Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.

Publicació oficial: BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Igualment, trobareu el Reial decret a les fitxes relacionades.)