Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: LEY 17/2007 por la que se modifica la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad

Descripció: LEY 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Objecte: La Llei té per objecte assegurar als usuaris un accés eficaç i no discriminatori a les xarxes de distribuïdors.

A partir de l'1 de gener de 2009 el subministrament serà exercit per comercialitzadors en lliure concurrència i seran els consumidors els que escolliran lliurement el seu subministrador. Serà des d'aquest dia que desapareixeran les tarifes actuals i es crearan les tarifes d'últim recurs.

Els articles 17 i 18 d'aquesta norma regulen la possibilitat que les activitats elèctriques siguin gravades amb tributs locals. Per tant, es podrà incloure un suplement territorial, que podrà ser diferent per cada ens local, en els peatges d'accés a les xarxes i en les tarifes d'últim recurs.

Data que entra en vigor: El dia 6 de juliol de 2007.

Publicació oficial: BOE núm. 160, de 5 de juliol de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)