Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 251/2006, de 6 de juny, de regulació de les condicions i quanties mínimes de les assegurances de responsabilitat civil exigibles per als espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990

Objecte: Es publica el Decret 251/2006, de 6 de juny, que regula les condicions i quanties mínimes de les assegurances de responsabilitat civil exigibles per als espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. Aquest Decret regula quines són les persones obligades a contractar la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, els requisits i les condicions dels contractes i les quanties mínimes.

La disposició transitòria estableix un termini de 6 mesos per adaptar les pòlisses existents o contractar-ne de noves, per als casos en què ja hi hagi contractada una pòlissa de responsabilitat civil.

Data que entra en vigor: als 20 dies se la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC 4650, de 8 de juny de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Igualment trobareu un resum de la norma. Aquesta norma forma part de la reunió trimestral 2/2006)