Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Objecte: Aquest Reglament té per objecte el desplegament reglamentari i l'aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Es caracteritza per:

- una major participació dels ens locals en l'exercici de les potestats d'inspecció i sanció (regulat al Títol IV)

- el caràcter supletori d'una part del Reglament respecte les ordenances Municipals (DF 1ª)

- atorgar als ajuntaments àmplies competències en tot l'articulat

 

Data en què entra en vigor: Aquest Decret entra en vigor al cap de 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Publicació oficial: DOGC 5709, de 7 de setembre de 2010.

 

 (Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Normativa inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de desembre de 2010.).