Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación

Descripció: Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col.locació.

Objecte: Aquest Reial decret regula el règim d'autorització i l'activitat de les agències de col.locació que realitzin activitats d'intermediació laboral, segons la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació i la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

Destaca la disposició addicional segona, ja que estableix que en els supòsits en  què les normes que regulen els procediments per a la selecció de personal temporal al servei de les administracions públiques permetin acudir als serveis públics d'ocupació, les Administracions públiques utilitzaran exclusivament els serveis dels serveis públics d'ocupació de les Comunitats Autònomes, o en el seu cas, de l'Estat.

Entrada en vigor: 1 de gener de 2011.

Publicació oficial: BOE núm. 318, de 31 de desembre de 2010.

 (Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)