Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva

Descripció: Reial decret-llei 7/2011, de 10 de juny, de mesures urgents per a la reforma de la negociació col·lectiva.

 

Objecte: Modificar el Reial decret-legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'estatut dels treballadors en els aspectes que afecten a la negociació colectiva.

 

Data en què entra en vigor: El present Reial decret entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

 

Publicació oficial: BOE núm. 139 de 11 de juny de 2011.

 

  (Trobareu l'enllaç al Reial decret-llei així com a la seva correcció d'errades a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)