Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 31 de agosto de 2011, que determina el régimen transitorio de la utilización de los contratos para la formación en los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, de acuerdo con el Real Decreto-ley 10/2011

Descripció: Resolució de 31 d'agost de 2011, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es determina el règim transitori de la utilització dels contractes per a la formació als programes d'Escoles Taller, Cases d'Ofici i Tallers d'Ocupació, en desenvolupament de l'establert en el Reial decret llei 10/2011, de 26 d'agost, de mesures urgents per a la promoció de l'ocupació dels joves, el foment de l'estabilitat en l'ocupació i el manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

Objecte: Establir el règim transitori aplicable a les Escoles Taller, Cases d'Ofici i Tallers d'Ocupació que hagin estat aprovats o estiguin pendents d'aprovació en base a convocatòries realitzades amb anterioritat  a l'entrada en vigor del Reial Decret llei 10/2011.

D'acord amb aquesta Resolució es podrà utilitzar la modalitat del contracte per a la formació d'acord amb la normativa vigent en el moment de l'aprovació dels citats projectes o convocatòries.

Data en què entra en vigor: Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 212, de 5 de setembre de 2011.

 

 (Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)