Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden EHA/3212/2010, de 9 de diciembre, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2010 aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

Descripció: Ordre EHA/3212/2010, de 9 de desembre, sobre índex de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos d'abril, maig i juny de 2010 aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques.

 

Objecte: Publicar els índex de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos d'abril, maig i juny de 2010 aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques.

 

Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

 

Publicació oficial: BOE núm. 303 de 14 de desembre de 2010.

 

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).