Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden EHA/1027/2011, de 13 de abril, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2010, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

Descripció: Ordre EHA/1027/2011, de 13 d'abril, sobre índex de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2010, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques.

 

Objecte: Publicar els índex de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2010 aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques.

 

Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

 

Publicació oficial: BOE núm. 99 de 26 d'abril de 2011.

 

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).