Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden HAP/266/2012, de 6 de febrero, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2011, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

Descripció: Ordre HAP/266/2012, de 6 de febrer, sobre índexs de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2011, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques.

Objecte: Publicar els índex de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos  de juliol, agost i setembre de 2011 aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques.

Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 40 de 16 de febrer de 2011.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre  a la zona d'informació annexa)