Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores

(Al BOE núm. 72, de 17 de març de 2012, ha sortit publicada una correció d'errades que trobareu com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum que podeu trobar com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

 

Descripció: Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors.

Objecte: La regulació de les condicions d'execució de les operacions destinades al pagament de les obligacions pendents de les Entitats locals i de les Comunitats Autònomes que s'hagin acollit al mecanisme extraordinari de finançament per al pagament a proveïdors.
A aquests efectes, es constitueix el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors i s'estableix el seu règim jurídic.

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació oficial.

Publicació oficial: BOE núm. 60, de 10 de març de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)