Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Ja està disponible l'aplicació de sol·licitud de modificació de les condicions financeres dels préstecs subcrits en la primera fase del mecanisme de pagament a proveïdors (RDL 4/2012)

Objecte:

D'acord amb la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es dóna compliment a l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics, de 24 d'abril de 2014, per a la modificació de determinades condicions financeres de les operacions d'endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament pel pagament a proveïdors de les entitats locals, s'ha habilitat l'aplicació per a la sol·licitud de modificació de les condicions financeres dels préstecs subcrits en la primera fase del mecanisme de pagament a proveïdors (RDL 4/2012, de 24 de febrer), al web de l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL del MINHAP.
 

En la zona d'informació annexa trobareu:

- L'enllaç a l'aplicació del MINHAP

 

Font: Oficina virtual de Coordinació financera amb les entitats locals - Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.