Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ GRI/1418/2012, per la qual es publiquen les bases i les convocatòries del concurs ordinari per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals, reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal

Objecte: Donar publicitat a les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya per a la provisió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants a les entitats locals, de conformitat amb les bases comunes per les quals s'ha de regir el concurs, que es publiquen a l'annex 1, i la relació de bases, mèrits autonòmics, mèrits específics i tribunals qualificadors aprovats per cadascuna de les corporacions locals que s'esmenten a l'annex 2.

Publicació oficial: DOGC núm. 6172, de data 17 de juliol de 2012.

(Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)