Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 30 de agosto de 2012, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento establecidas en el RDL 23/2012

(Al BOE núm. 226, de 19 de setembre de 2012 s'ha publicat una correcció d'errades de la present Resolució que trobareu com a URL adjunta a la zona d'informació annexa).

 

Descripció: Resolució de 30 d'agost de 2012, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació per a la concessió d'ajudes econòmiques d'acompanyament establertes en el Reial decret-llei 23/2012, de 24 d'agost, pel qual es prorroga el programa de recualificación professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

Objecte Determinar la forma i terminis de presentació de les sol·licituds, així com la tramitació i pagament de les ajudes establertes en l'article únic del Reial decret llei 23/2012, de 24 d'agost, pel qual es prorroga el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

Els ajuntaments hauran d'entregar un certificat als aturats que així ho demanin, especificant si el sol·licitant percep qualsevol tipus d'ajut municipal.

 

Data en què entra en vigor: El mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Publicació oficial: BOE núm. 211, d'1 de setembre de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç de la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).