Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre

 

Objecte: Aprovar el model de la cèdula d'habitabilitat que figura a l'annex de la Resolució, d'acord amb el contingut mínim establert per l'article 12 del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, que regula les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. .

Data en què entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm 6352, de 10 d'abril de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)