Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogat] Legislació: DECRET 379/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials

Objecte: El Pla territorial sectorial d'equipaments comercials és l'instrument per a l'ordenació dels equipaments comercials en l'àmbit territorial de Catalunya. El Pla territorial sectorial d'equipaments comercials és un instrument d'ordenació del territori, previst per la legislació en matèria de política territorial.

L'objectiu general del PTSEC és l'ordenació adequada de les implantacions comercials subjectes a llicència comercial, a fi d'assolir un nivell d'equipament comercial equilibrat entre les diferents formes de distribució i satisfer les necessitats de compra de les persones consumidores.

Les administracions locals han de seguir les determinacions del PTSEC en la tramitació del planejament urbanístic, de les llicències d'edificació, comercial municipal i ambiental, i també en la promoció d'equipaments comercials col·lectius i en l'elaboració dels programes d'orientació per als equipaments comercials.

 Publicació oficial: DOGC núm. 4740, de 17 d'octubre de 2006.

 

 

 

 

 

 

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al DOGC.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)