Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: Consultes freqüents en relació al Pla d'Acció Municipal (PAM 2013-2016)

El Document adjunt a la zona d'informació annexa dóna resposta a tot un seguit de consultes freqüents en relació amb la tramitació del PAM 2013-2016. En concret respon a les següents qüestions:

1. On puc trobar els models de justificació?
2. Ja puc demanar la bestreta del 50% del programa de despeses corrents?
3. Puc justificar les despeses corrents? I on puc trobar els formularis?
4. Puc modificar en el tràmit d'al·legacions o en el període d'informació pública el programa de despeses corrents del 2013?
5. Fins quin dia puc justificar el programa de despeses corrents del 2013?
6. Puc justificar el programa de despeses corrents per menys import de la subvenció concedida?
7. És obligatòria la publicitat? I on puc trobar la normativa?
8. Quan es pagarà la subvenció justificada?
9. Si vull començar a executar l'obra, he de redactar el projecte executiu?
10. Es pot fer la contractació?
11. Fins quan puc adjudicar una actuació?
12. Es poden fer modificacions a la concessió al 2013?
13. Quin termini tinc per d'executar les actuacions contractades ?
14.Quan es pot començar a executar una actuació?
15. Puc demanar bestreta de l'obra concedida en l'acord plenari del 27.09.13 i quin percentatge ?
16. Puc demanat bestreta per la redacció d'un projecte?
17. Es poden pagar certificacions d'obres i amortitzacions de préstecs?
18. Per què s'ha concedit un % inferior al 95% a una actuació d'inversió?
19. Supòsit en que un ajuntament que tenen obres pel 2014 ens pregunten sobre què han de fer amb la redacció dels projectes
executius, contractar-los ja o esperar-se.
20. Quan publicarà el PUOSC l'aprovació definitiva ?

 

 

(Trobareu com a fitxa relacionada, entre d'altres, el quadre de subvencions on es recullen totes les subvencions a les que poden optar els ens locals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre).