Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: Consultes freqüents en relació al Pla d'Acció Municipal (PAM 2013-2016) -tràmit d'al·legacions-

El Document adjunt a la zona d'informació annexa dóna resposta a tot un seguit de consultes freqüents en relació al tràmit d'al·legacions del PAM 2013-2016. En concret respon a les següents qüestions:

1. Quins formularis he de presentar en el període d'al·legacions?
2. On puc trobar els models de sol·licitud en el període d'al·legacions?
3. En quin registre d'entrada he de presentar les sol·licituds en període d'al·legacions?
4. Puc modificar en el tràmit d'al·legacions o en el període d'informació pública el programa de despeses corrents del 2013?
5. Fins quin dia puc presentar les sol·licitud en el període d'al·legacions?
6. Si no puc presentar el document tècnic necessari per contractar les actuacions del PAM 2013 i 2014 en el termini per fer les al·legacions, s'exclou de l'anualitat sol·licitada?
7. Recomanació

 

 

(Trobareu com a fitxa relacionada, entre d'altres, el quadre de subvencions on es recullen totes les subvencions a les que poden optar els ens locals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre).