Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum amb els aspectes més rellevants, el qual el podeu trobar adjunt a la zona d'informació annexa).

 

 

Descripció: Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014.

 

Objecte: Es publiquen els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014 que, com sempre, tenen incidència en l'àmbit local. 

 

Data que entra en vigor: 1 de gener de 2014.

 

Publicació oficial: BOE núm. 309, de 26 de desembre 2013.

 

 

 

(Trobareu l'enllaç a la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).

Paraules clau: LPGE 2014