Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2012

Descripció: Reial decret 1888/2011, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per 2012.

Objecte: Fixar el salari mínim per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, en 21,38 euros/dia o 641,40 euros/mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Data en què entra en vigor: Aquest reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i assortirà efectes durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2012, procedint, en conseqüència, l'abonament del salari mínim en el mateix establert amb efectes de l'1 de gener de 2012.

Publicació oficial: BOE núm. 315, de 31 de desembre de 2011.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)