Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolució ECF/3210/2010, de 28 de setembre, per la qual es modifica l'annex 2 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals

Descripció: Resolució ECF/3210/2010, de 28 de setembre, per la qual es modifica l'annex 2 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

 

 

Objecte: Modificar els annexos de l'Ordre esmentada per tal de preveure el format i les especificacions de la documentació que han de trametre els ens locals al Departament d'Economia i Finances en virtut de la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

 


 

Data que entra en vigor: Aquesta Resolució  entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 


Publicació oficial: DOGC núm. 5733 de 13 d'octubre de 2010.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació anexa).