Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ ECO/1406/2011, d'1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals

Objecte:

1. Afegir un apartat a l'annex 2 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, que passa a ser l'apartat 7, de manera que els actuals apartats 7 i 8 passen a ser, respectivament, els apartats 8 i 9.

 

2. Afegir el model IT, Informe de tresoreria, a l'annex 4 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, amb el format i contingut que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Data d'entrada en vigor: Entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Publicació: DOGC núm. 5898, de 10 de juny de 2011.
 

(Trobareu la Resolució a la zona d'informació annexa, així com l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, a les fitxes relacionades.)