Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ ECO/2829/2012, de 13 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals

 

Objecte: Incorporar els canvis introduïts per la disposició final 18a de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2012, en el càlcul de les ràtios legals que determinen el règim d'autorització de l'endeutament dels ens locals.

Data d'entrada en vigor: Entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació: DOGC núm. 6279, de 21 de desembre de 2012.

 

(Trobareu la Resolució a la zona d'informació annexa, així com l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, a les fitxes relacionades.)