Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico

Descripció:

Resolució de 5 de juliol de 2017, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual es dóna compliment a l'article 41.1.a) del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter econòmic.


Objecte:

El Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter econòmic, té per finalitat, entre unes altres, l'engegada de nous mecanismes que permetin compartir els estalvis financers entre totes les Administracions Públiques i seguir ajudant a les Administracions amb majors dificultats de finançament i impulsar a les quals han aconseguit superar-les.

Entre aquells mecanismes, i pel que es refereix a les entitats locals, es troba la constitució d'un Fons de Finançament a Entitats Locals, i, dins d'aquest, un compartiment denominat Fons d'Ordenació que té per objecte possibilitar la reconducció de la situació de municipis en risc financer. Mitjançant aquesta Resolució es determina els municipis que podran sol·licitar l'adhesió al compartiment Fons d'Ordenació.