Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015

Descripció:

Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.


Objecte:

Es publiquen els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2015 que, com sempre, tenen incidència en l'àmbit local.


Data d'entrada en vigor:

L'1 de gener de 2015.


Publicació oficial:

BOE núm. 315, de 30 de desembre de 2015.


Observacions:

La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal del SAM ha elaborat un resum de la present norma, el qual es troba com a arxiu adjunt. El resum ha estat modificat ja que s'havia detectat alguna incorrecció.