Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Circular 20/2015 de la FEMP sobre l'accessibilitat a la sol·licitud per adherir-se al fons d'ordenació econòmica

Objecte:

Conforme el que es disposa en el Reial decret llei 17/2014, al Fons d'Ordenació es podran adherir els ajuntaments que es trobin en les situacions descrites en l'article 39.1.a) del Reial decret-llei, prèvia publicació per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de la Resolució en la qual es determini la relació de municipis que podran sol·licitar l'adhesió al compartiment Fons d'Ordenació.

A la web de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb els ens locals del MINHAP, a data 26.02.2015 s'han publicat:

- la relació de municipis que poden presentar la sol·licitud d'adhesió al compartiment Fons d'Ordenació (RDL 17/2014, de 26 de desembre)

- l'aplicació per a la seva presentació de sol·licituds

- la guia per a la seva utilització