Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía

Descripció:

Reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia.


Objecte:

Establir diverses mesures relacionades amb el personal al servei de les administracions públiques així com altres mesures econòmiques per dotar de major liquiditat als ajuntaments amb problemes financers.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació oficial.


Publicació oficial:

BOE núm. 219, de 12 de setembre de 2015.


Observacions:

Al BOE núm. 242, de 9 d'octubre de 2015 s'ha publicat a Resolució d'1 d'octubre de 2015, per la qual es publica l'Acord de convalidació del present Reial decret llei 10/2015.

La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum de la present norma, el qual podeu trobar com a arxiu adjunt.