Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016

Descripció: Reial decret 1658/2012, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Pla Estadístic Nacional 2013-2016.

Objecte: El Pla Estadístic Nacional 2013-2016 conté les estadístiques per a finalitats estatals que han de dur-se a terme en aquest quatrienni pels serveis de l'Administració General de l'Estat o qualssevol altres entitats d'ella depenents.

Quan la naturalesa de determinades estadístiques ho requereixi, els serveis estadístics podran acordar la seva realització a través de celebració d'acords, convenis o contractes amb altres organismes de l'Administració General de l'Estat, de les Administracions Autonòmiques o Locals o amb particulars, els qui quedaran obligats al compliment de les normes del secret estadístic igual que el servei estadístic responsable.

Data que entra en vigor: Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2013.

Publicació oficial: BOE núm. 295, de 8 de desembre de 2012.

Observacions: Al BOE núm. 101, de 28 d'abril de 2015, s'ha publicat el Reial decret 265/2015, de 10 d'abril, pel qual es modifica el present Reial decret.